Biznesa augstskolā Turība 28. martā notiks Latvijas Studentu apvienības kongress

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. Lai varētu ievēlēt jauno apvienības prezidentu, apstiprināt darbības vadlīnijas, kā arī nākamā gada budžetu, 28. martā plkst. 11.00 Biznesa augstskolā Turība norisināsies Latvijas Studentu apvienības 20. Kongress.
LSA Kongress ir gada notikums Studentijā. Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem.
Savu kandidatūru LSA Prezidenta amatam ir izvirzījuši divi kandidāti: apvienības pašreizējais Iekšējā virziena vadītājs Artis Ozolins

(http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2015/03/ArtisOzolins.pdf) un LSA domniece Ilva Grigorjeva (http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2015/03/IlvaGrigorjeva.pdf). Kongresā piedalīsies vairāk nekā 200 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām tām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri.

Nenokavē, jo LSA ir vieta, kurā rūpējas par studentiem!

Marta Kive

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com