Medības

lācis

briedisMedīšana ir jebkuras dzīvas radības vajāšana, visbiežāk savvaļas dzīvnieku, pārtikas iegūšanai, izklaidei vai tirdzniecībai. Mūsdienās šo terminu lieto, lai apzīmētu likumīgas medības, atdalot no malumedniecības, kas ir pretlikumīga, jo apdraud sugu izplatību un līdzsvaru. Bieži vien medības tiek uzskatīta kā spēle vai brīvā laika pavadīšanas veids un parasti medījumi ir zīdītāji, kā arī migrējošie un nemigrējošie putni.
Medības sevī ietver arī kaitēkļu iznīcināšanu, kas izraisa slimības sakarā ar pārapdzīvotību. Medīšana aizstāv ideju, ka medības ir nepieciešams komponents modernās savvaļas dzīves sakārtošanai, piemēram, lai palīdzētu saglabāt veselīgu dzīvnieku populāciju un līdzsvaru, kad tas ir izjaukts, gadījumos kad plēsēji ir mazumā.
Lai uzturētu kārtību un kontroli, Latvijas Republikā ir izdoti vairāki normatīvie akti saistībā ar medībām, kas sevī ietver likumu par ieroču iegādi, nēsāšanu un glabāšanu, par medību sezonām, medību teritorijām u.c. neievērojot šos likumus, medības tiek uzskatītas par nelikumīgām, tālab pieskaitāmas pie malumedniecības. Valsts meža dienests Latvijā konstanti veic medību saimniecības stāvokļa kontroli un medību reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību.
Valsts meža dienests ik gadus, iesaistot medību tiesību lietotājus, organizē medījamo dzīvnieku uzskaiti. Tā tiek veikta pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātas kārtības.
Uzskaitītas tiek visas 17 medījamo zīdītāju sugas, bet no medījamiem putniem tikai tās sugas, kurām populāciju lielumu neietekmē sezonālās migrācijas – medņi, rubeņi un mežirbes. Kopā skaits ik gadus tiek vērtēts 20 medījamo dzīvnieku sugām. Uzskaites pamatplatība jeb teritoriālā uzskaites vienība, kurā VMD darbinieki veic uzskaiti ir ne mazāka par 5000ha, un šajā teritorijā ietilpst nedalīti medību iecirkņi ar līdzīgu limitēto medījamo dzīvnieku populāciju blīvumu. Valstī kopumā uzskaites datu apkopošanu un analīzi veic Valsts meža dienesta Medību daļa.
Lai drīkstētu medīt, vispirms jākļūst par mednieku. Pamatojoties uz Medību likumu, mednieka apliecību izsniedz VMD teritoriālajās struktūrvienībās un centrālās administrācijas telpās Rīgā pēc tam, kad nokārtots teorētiskais un praktiskais eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā. Mednieku eksaminācijas komisijas apstiprina Valsts meža dienests. Eksaminācijas komisiju darbību nodrošina VMD, iekasējot Ministru kabineta noteikto valsts nodevu par eksāmena kārtošanu un mednieka apliecības sagatavošanu. Vēl mednieka apliecības saņemšanai nepieciešams apliecinājums no Valsts policijas, ka pretendentam nebūs liegts iegādāties un lietot medību šaujamieročus.

Aktīvās sezonas
1. Lauku baloži 1.augusts – 15.novembris Vēl 106 dienas
2. Slokas 1.augusts – 15.novembris Vēl 106 dienas
3. Stirnu āži 1.jūnijs – 30.novembris Vēl 121 dienas
4. Mežacūkas 1.janvāris – 31.decembris Viss gads
5. Āpši 1.augusts – 31.decembris Vēl 152 dienas
6. Lapsas 1.janvāris – 31.decembris Viss gads
7. Amerikas ūdeles 1.janvāris – 31.decembris Viss gads
8. Jenotsuņi 1.janvāris – 31.decembris Viss gads
9. Mājas baloži 1.augusts – 31.decembris Vēl 152 dienas
10. Vilki 15.jūlijs – 31.marts Vēl 243 dienas
11. Fazāni 1.augusts – 31.marts Vēl 243 dienas
12. Bebri 1.augusts – 30.aprīlis Vēl 273 dienas
13. Pelēkās vārnas 15.jūnijs – 30.aprīlis Vēl 273 dienas
14. Žagatas 15.jūnijs – 30.aprīlis Vēl 273 dienas
15. Medņi 10.aprīlis – 10.maijs Vēl 283 dienas
16. Raķeļi 10.aprīlis – 10.maijs Vēl 283 dienas

 

 

Austrumu iecirkņa medību novadi
Medību novads
Iecirkņi
Platība
(ha)
Attālums no Rīgas (km)
Lubāna
Lubāna
20422.3
220
Klāni
2976.9
240
Mērdzene
2017.6
300
Kārsava
1009.2
290
Ludza
1161.2
300
Žīguri
Žīguri
7574.5
280
Ploskene
4200.4
270
Medņu riesti AV
4851.3
120
Dzelzāmurs
Dzelzāmurs
7254.3
60
Putrenieki
Putrenieki
2680.5
180
Dviete
1554.0
200
Jaunjelgava
1722.8
90
Daudzeva
1947.6
115
Ķeipene
130.7
80
Kopā
59503.3
Rietumu iecirkņa medību novadi
Medību novads
Iecirkņi
Platība
(ha)
Attālums no Rīgas
(km)
Andumi-Kaltene
Andumi 1
2968.5
110
Andumi 2
678.7
120
Kaltene
3973.9
110
Stende
240.6
120
Cīrava
2631.3
210
Zūras
Zūras
5344.8
170
Aši
716.8
190
Klāņi
970.7
180
Irbene
6765.0
150
Ugāle
Ugāle
13315.2
160
Vāne
Vāne
3267.8
100
Kopā
40873.3

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com